This Theme Supports a Custom FrontPage

2 flasker vin på vej til kunde

2 flasker vin på vej til kunde

Vinderen af 4. kvartals feed back for vort arbejde blev: Erik Nielsen/Eskild Hejnsen, Holmenevej 27, Ålsgårde Den fremsendte feed back var på baggrund af sløjfning af olietank hvor der desuden blev suppleret med efterfølgende tæthedsprøvning og miljøundersøgelse på vores sagsnummer 101517. Sagen er en rigtig solstrålehistorie hvor alting er lykkedes og vi er således glade og stolte overLæs mere om2 flasker vin på vej til kunde[…]

Sidste udkald for udskiftning af olietanke

Sidste udkald for udskiftning af olietanke

Med energiaftalen fra marts 2012 blev det bestemt at det i 2016 ikke længere vil være tilladt at etablere olietanke hvis der er alternativ i form af fjernvarme eller naturgas. Eftersom tankbekendtgørelsen samtidigt fastslår at nedgravede tanke, hvis alder ikke kendes skal sløjfes straks, og der desuden, ifølge vore erfaringer, indenfor området (siden 1978), erLæs mere omSidste udkald for udskiftning af olietanke[…]

Afskedsreception for Henning M. Andersen 16/01 2015 (opdateret)

Afskedsreception for Henning M. Andersen 16/01 2015 (opdateret)

Henning M. Andersen ophører i A.A. Service & Transport Danmark A/S Henning Meldgaard Andersen ophører sin stilling som administrerende direktør til nytår, da hans aktiekapital sælges til nuværende medejer Direktør Per Meldgaard Andersen. Salget sker fuldstændig udramatisk som følge af et personligt behov for videreudvikling og selvrealisering efter at have sluppet nådigt igennem alvorlig sygdomLæs mere omAfskedsreception for Henning M. Andersen 16/01 2015 (opdateret)[…]

Faldende refusionspris for olie

Faldende refusionspris for olie

Med virkning pr. 04/12 2014 nedsættes olierefusionen pr. ltr. opsuget olie. Olierefusionen udbetales såfremt rekvirent eller tankejer ikke kan finde anden aftager til eventuel opsuget og sorteret brugbar olie. Læs iøvrigt her – hvorfor A.A. Service & Transport Danmark A/S ikke refunderer olie til fuld markedspris. Eller kontakt os for det optimale alternativ til refusionLæs mere omFaldende refusionspris for olie[…]

Er hver fjerde olieanlæg ulovligt?

Er hver fjerde olieanlæg ulovligt?

En nylig gennemført undersøgelse af Aarhus Kommmune Center For Miljø og Energi har påvist at 1 ud af 4 nye anlæg er etableret med en ulovlig rørføring. Dermed udgør de potentielt en risiko i million-kroners-klassen for grundejeren som har ansvaret for at anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen. Aarhus kommune laver nu aktivt en kampagneLæs mere omEr hver fjerde olieanlæg ulovligt?[…]

Økonomisk ruin p.g.a. manglende kendskab til korrekt sløjfning af olietank!

Økonomisk ruin p.g.a. manglende kendskab til korrekt sløjfning af olietank!

Med næsten 6 måneder tilbage til 31. marts 2015 hvor loven effektuerer endnu en frist for sløjfning af nedgravede tanke, har vi fundet dette link fra arkivet som illustrerer risikoen hvis eksisterende tanke ikke bliver – eller er – tømt fyldestgørende. Læs hvordan en manglende korrekt tømning af en olietank kostede den tidligere ejer 697.000,- kr. på linket: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-35019999:d%C3%B8mt-for-ikke-at-t%C3%B8mme-olietank.html?rss   KapitelLæs mere omØkonomisk ruin p.g.a. manglende kendskab til korrekt sløjfning af olietank![…]

Tryghed efter tanksløjfning

Tryghed efter tanksløjfning

Vi anbefaler kraftigt at tanksløjfninger som udføres rettidigt og på lovlige tanke for private tankejere inkluderer en miljøundersøgelse for forurening. Via Oliebranchens fællesforsikringspulje er private tankejere nemlig dækket for udgifter til oprydning op til 6 måneder efter endt brug på tanken. Med andre ord betyder det at der sandsynligvis ikke vil være dækning for en oprydning,Læs mere omTryghed efter tanksløjfning[…]