Tryghed efter tanksløjfning

Vi anbefaler kraftigt at tanksløjfninger som udføres rettidigt og på lovlige tanke for private tankejere inkluderer en miljøundersøgelse for forurening.

Via Oliebranchens fællesforsikringspulje er private tankejere nemlig dækket for udgifter til oprydning op til 6 måneder efter endt brug på tanken.

Med andre ord betyder det at der sandsynligvis ikke vil være dækning for en oprydning, hvis der eksempelvis på et tidspunkt er spildt under en påfyldning, såfremt den først konstateres efter fristen for indberetning.

Det er derfor en god ide at få udtaget en jordprøve, analyseret den på akkrediteret laboratorium og udarbejdet et miljønotat mens tid er…….

Din miljøpartner har indenfor det seneste år haft 3 sager hvor en ellers ordinær tanktømning fik stor gavn af en miljøundersøgelse idet der blev opnået forsikringsdækning på baggrund af dette tilvalg. Selv hvis prøven viser sig at være ren, som ofte forventet, vil en sådan dokumentation være værdifuld i forhold til ejendommens “indre værdi”.

A.A. Service & Transport Danmark A/S tilbyder at lave jordprøve og miljønotat inklusiv akkrediteret analyse for olie (totalkulbrinter) til kun 4.825,- kr. + moms.

Kontakt kontoret for nærmere information og muligheder!