Økonomisk ruin p.g.a. manglende kendskab til korrekt sløjfning af olietank!

Med næsten 6 måneder tilbage til 31. marts 2015 hvor loven effektuerer endnu en frist for sløjfning af nedgravede tanke, har vi fundet dette link fra arkivet som illustrerer risikoen hvis eksisterende tanke ikke bliver – eller er – tømt fyldestgørende.

Læs hvordan en manglende korrekt tømning af en olietank kostede den tidligere ejer 697.000,- kr. på linket: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-35019999:d%C3%B8mt-for-ikke-at-t%C3%B8mme-olietank.html?rss

 
Kapitel 9 – Sløjfningsterminer
……
§ 46. Ejeren skal sikre, at nedgravede ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:
1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
2) Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
3) Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
4) Tanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks.
Stk. 2. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3 og 4.
Stk. 3. Ejeren skal sikre, at tanke, som overskrider aldersgrænsen i stk. 2, sløjfes senest den 31. marts 2015.
Stk. 4. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, sløjfes senest den 31. marts 2015.

Har du styr på din nedgravede olietank?