Inspektion af tanke

[two_third]Ultralydsinspektion

med bekendtgørelsen 1611 af 10/12 2015 §43 er det lovpligtigt at inspicere (næsten alle) tanke på og over 6000 ltr. indenfor et givent interval.

Hvad skal jeg bruge en ultralydsinspektion til?
Uden en periodisk lovpligtig inspektion af tanken risikerer du at tanken pga indvendig korrosion gennemtærer og forurener jorden under og omkring tanken…….
Hvis du ikke har gennemført det lovpligtige inspektionsinterval risikerer du dels bøde for at have overtrådt loven og i særdeleshed ikke at opnå forsikringsdækning for eventuelle forureningsskader.

Ultralydsinspektion er den nemmeste og billigste måde at få klarhed over, om din tank er ved at være gennemtæret. Når du bestiller en inspektion, sikrer du tanken mod pludselig gennemtæring – og deraf følgende olieforurening.

Du kan bestille en inspektion i forbindelse med en indvendig manuel rensning af din tank.

Inspektionen med ultralyd giver dig indsigt i tankens øjeblikkelige sundhedstilstand. Den giver dig også et fingerpeg om, hvilken behandling der eventuelt skal til for at få tanken på højkant igen.

Hvorfor sparer jeg penge?
Når vi laver en ultralydsinspektion, sparer du penge, fordi

  • vi er ude hos dig i forvejen (for at rense din tank)
  • vi har allerede åbnet ned til tanken og renset den indefra
  • vi har alligevel det nødvendige udstyr med

…og derfor behøver du ikke tilkalde os en ekstra gang – eller bestille et ingeniørfirma til at foretage inspektionen.

Hvad skal ultralyd i min tank?
Kort fortalt kan vores ultralydsapparat måle tykkelsen af tankens stål. Med ultralyd kan vi måle, om den korrosion som er i tanken har betydning for risikoen for gennemtæring.

Kan jeg få en inspektionsattest?
Ja. Hvis bare du sørger for, at din tank bliver renset med en indvendig manuel rensning, udskriver vi gerne en inspektionsattest ved samme lejlighed. Du skal bruge en inspektionsattest for at opfylde kravet omkring miljøkontrol af tanke.

Vores inspektionsattest opfylder naturligvis Den gældende lov om miljøbeskyttende eftersyn af tanke/beholdere.

Attesten kan du bl.a. bruge over for tilsynsmyndighederne (Kommunale instanser) eller i forbindelse med hussalg.
[/two_third]
[one_third][/one_third]

Se vores brochure om inspektion af tanke ved at klikke her!

Skriv et svar