Persondatabeskyttelse

Persondatabeskyttelse

NÅR DU BENYTTER A.A. SERVICE & TRANSPORT DANMARK A/S ACCEPTERER DU, AT VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE PERSONDATABESKYTTELSE POLITIK.

Grundlæggende anerkender og respekterer A.A. Service & Transport Danmark A/S ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online. Vi tager behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger og forhold meget alvorligt.

Vi beder dig undlade at benytte vor hjemmeside eller ydelser, hvis du ikke kan acceptere vores datapolitik.

PERSONOPLYSNINGER

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Som udgangspunkt kan du sagtens benytte vor hjemmeside uden at give personlige oplysninger om dig selv. Vi anvender ikke trace eller registrering af besøgendes IP adresser, brugerhandling eller historik.

Registrering af data og oplysninger om dig indsamles og behandles når du:

  • Benytter hjemmesidens kontaktformularer
  • Anmoder om skriftligt tilbud
  • Foretager et telefonopkald fra telefon som viser nummer

Vi indsamler kun de nødvendige personoplysninger (f.eks. telefonnummer, e-mailadresse, navn og sagsoplysninger) for at levere den ydelse, som du efterspørger.

Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendig for at kunne forberede og fuldføre arbejde og fremsende eksempelvis tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer samt registrere og indhente offentligt tilgængelige oplysninger om eksempelvis ejendomsdata, historik og etablere samt vedligeholde arkiv over udførte ordrer og opgaver.

I det omfang det er nødvendigt for udførelsen af en opgave (herunder også tilbud) indsamles  personhenførbare oplysninger om kunderne og samarbejdspartnere, i visse tilfælde, fra tredjemand, herunder eksempelvis, men ikke udelukkende, via krak.dk, ois.dk, cvr.dk

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi har ikke installeret aktivt datafilter som modvirker indsamling af cookies fra tredje part. Dine oplysninger vil derfor kunne registreres på eksempelvis Google som redskab til forbrugsmønster og have en aktiv indflydelse på de sider din datasøgning og brug af multimedier medfører og viser.

Det manglende datafilter er af hensyn til at virksomheden synliggøres på nettet og er i kombination med brugen af udvalgte søgeord som har til formål at optimere ydelser og service på søgemaskiner. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.aaservice.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

LAGRING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af A.A. Service & Transport Danmark A/S  i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Specifikt, men ikke eksklusivt, er dette E-conomics regnskabssystem, WordPress hjemmesideplatform, Atriumweb og DS Data.

Personoplysningerne anvendes til eksempelvis:

  • Opfølgning på aftaler, fremsendte tilbud, e-mail korrospondance og sagshistorik.
  • Opdatering og arkivering af udført arbejde og service med henblik på eksempelvis fornyelse af lovpligtig inspektion, prøvning og vedligeholdelse – herunder også eksempelvis udførte tømninger og sandfyldninger af tanke. Forureningssager samt registrerede afvigelser og faktuelle placering og sagsrelevante oplysninger og data.

Sagsakter oplagres, udover regnskabsloven retningslinjer med 5 år, inklusiv indeværende år, i papirform med fakturaer i 15 år og elektronisk med attester, erklæringer, rapporter og dokumentationer i 50 år.

ADGANG TIL OPLYSNINGER

Du kan til en hver tid anmode om at få slettet dele, eller alle, oplysninger om dig og/eller få overført registrerede personoplysninger til en anden virksomhed. Det kræver at du skriftligt specificere hvilke oplysninger du ikke ønsker registreret/videresendt samt sender fyldestgørende anmodning til hma@aaservice.dk.

Ved anmodning fra 3. part om arkivdata, herunder eksempelvis tilsynsmyndighed, nye ejere af en ejendom, ejendomsmæglere, advokater og lignende relevante interessenter, bestræbes det at 3. part fremskaffer skriftlig accept fra den oprindelige part. Med henblik på dette videregives kontaktinformationerne på den oprindelige kunde til 3. part – uden yderligere oplysninger om status, data eller optegnelser fra den pågældende sag. Såfremt skriftlig accept fra den oprindelige kunde ikke kan fremskaffes videregives kun oplysninger omkring:

  • Tidspunkt for udførelsen af eksempelvis tømning eller forfalden inspektion, kontrol eller afprøvning
  • Data for dimensioner og eventuel placering af tanke, eller anlæg.

Oplysninger fra, og om, sager som ikke skønnes at have almen relevans videregives ikke. Sager med personfølsom karakter og omstændigheder, herunder eksempelvis forureningssager o.l., videredistribueres ikke med hverken data, eller kontaktoplysninger til 3. part.

Du kan til en hver tid anmode om at få slettet dele, eller alle, oplysninger om dig. Det kræver at du skriftligt specificere hvilke oplysninger

COOKIES

Vor website anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Brug af A.A. Service & Transport Danmark A/S – herunder tilknyttet hjemmeside(r), anmodning om tilbud og korrespondance, telefonisk såvel som elektronisk i øvrigt, medfører samtykke til ovenstående politik om persondatabeskyttelse.