Tømning af tanke og beholdere

Tanktømning af olietanke

Når en olietank skal sløjfes og tages ud af brug er det ifølge lovgivningen pligtigt at dette sker ved at “restindholdet i anlægget fjernes….”
Dette betyder altså at der ikke må forekommes restprodukt efter tanktømning ved endt brug.

Tanke op til 2500 ltr.

Tanke med en størrelse på 0-2500 ltr. kan som hovedregel tømmes fyldestgørende ved at blive suget med vakuum. Alternative metoder og tømningsformer er ikke fyldestgørende på grund af tyktflydende olieslam i bunden af tanken og at, en sugning med andre pumpetyper medfører at olien løber tilbage ned i tanken når der ikke længere kan suges olie i bunden for ende af slangen.

For illustration af betydningen på sugemateriel nævnes at en tank på 2500 ltr. typisk er 2,5 mtr. lang og at bundslammet, i konsistens, bedst kan sammenlignes som flydende honning.

Tanke over 2500 ltr.

Når tanken bliver større end 2500 ltr. er selv ikke vakuum fyldestgørende for en tanktømning af restindholdet.
Derfor er det nødvendigt – ved disse tanke – at etablere adgang for rensninspektør til selve tanken.
Ved nedgravede tanke er det således nødvendigt at grave ned til tanken og efterfølgende opskære hul så produktet kan fjernes af mandskab i selve tanken og derefter aftørre tanken med klude i bunden indtil olieindholdet er fjernet……

Særlige kommunale krav

Denne metoder er desuden påkrævet i visse kommuner  idet disse kommuner enten kræver kommunalt tilsyn eller fortolker Deres tilsynspligt overfor reglerne på tanktømning utvetydigt, at der ikke må kunne ses et restindhold.

Vi gør det rigtige for dig

A.A. Service & Transport Danmark A/S overholder de specifikke retningslinier fra den enkelte tilsynsmyndighed/kommune og derfor vil kravene og proceduren for tanktømning være tilpasset til de retningslinier som er gældende hvor DU bor!

Således at skærpede krav om tilsyn og/eller tømningen medfører der istedet for en tanktømning ved sugning med vakuum skal udføres en “indvendig manuel skrabning” af tanken.

REN oliebesked…

3 fordele som du ikke finder andre steder

  • Danmark´s førende specialister
  • Eventuel brugbr olie bevares
  • Arkiv over tømning med mere end 80.000 udførte opgaver
Se animations video
Bestil tanktømning
Læs udførlig beskrivelse
Forhold og betingelser
Se billeder fra opgaver
Se brochure