Rensning af tanke op til 5900 ltr.

Tankrensning med olie….

Når A.A. Service & Transport Danmark A/S laver tankrensning på beholdere og tanke på 5900 ltr. og derunder, sker det med skylleolie. Det sker fordi rengøring med vand ikke blot risikerer at fremskynde en korrosion og tæring af det indvendige stål i tanken, men også fordi vand ikke, i samme grad, opløser det tyktflydende slam som forekommer i bunden af olietanke. Vand er også uegnet som rengøringsmiddel da selv små mængder skaber driftproblemer så hvis ikke det hele fjernes efter rensningen, har arbejdet ikke løst problemet.

Med en rensning fra A.A. Service & Transport Danmark A/S er du med andre ord meget bedre stillet overfor driftproblemer pga kondensvand, slam og snavs som måtte have samlet sig igennem årene i din beholder.

Hvor ofte?

Af hensyn til driftsikkerhed og risiko for korrosionsangreb fra det meget agressive og tærende olieslam i bunden af olietanke, anbefaler A.A. Service & Transport Danmark A/S at du får din olietanke renset ca. hvert 5. år.

I kraft af det unikke patenterede system med flerkammerrum, sortering af ren olie fra slam samt mulighed for rengøring med ren, medbragt skylleolie, tilbyder A.A. Service & Transport Danmark A/S garanti for udførte rensninger, såfremt sugeledningen fra olietanken til oliefyret også er inkluderet i rensningen.
Garantien gælder i et helt år og dækker mulighed for en efterfølgende gentagelse af rensningen såfremt der stadig måtte være driftproblemer efter vort besøg.

REN oliebesked…

3 fordele som du ikke finder andre steder

  • Tanken spules med skylleolie
  • Mulighed for garanti
  • Brugbar olie bevares

Hvordan

Rensninger af tanke under 5900 ltr. foregår ved at den eventuelle rene olie i tanken først suges op på separat rum på tankvognen. Herefter skiftes sugesystem til opsugning med vakuum for umiddelbart at fjerne så meget restindhold af bundslam i form af kondensvand og bundaflejringe fra olie som muligt.
Dernæst spules med medbragt skylleolie, som suges med vakuum op til slamrum. Denne proces gentages indtil den tilførte skylleolie konstateres ren, hvorefter den brugbare olie tilbydes genreturneret i tanken, aflæsset efter anvisning eller modregnet arbejdet……..

Specialtanke

Idet brændstofstanke på biler, skibe og fartøjer iøvrigt kan være udformet således at spuling ikke kan gennemføres effektivt fra studs samt at tanke over 2500 ltr. har en længde som gør at det ikke altid er muligt at have spulekraft nok til at fjerne olieslammet fuldstændigt og opløse det, ydes desværre ikke garanti for rensninger hvor beholderen er anderledes udformet en cylindrisk  og/eller hvis tankens størrelse er over 2500 ltr.
Dette skyldes dog kun de fysiske forhold med tankens længde og bundslammets konsistens som gør at vi er nødsaget til at nøjes med at sige at en rensning udført af A.A. Service & Transport Danmark A/S under alle omstændigheder er det bedst mulige resultat som forholdene tillader og derudover er man naturligvis sikret at brugbar olie i tanken bevares……..

Skriv et svar