Vision / Mission

Vi giver viden og tilbyder løsninger

Vores hovedopgaver er praktisk arbejde indenfor miljøundersøgelse og  forebyggelse mod forurening samt traditionel vognmandsforretning.

Gennem vor erfaring og brede kontaktflade skal vi give vore kunder en reel og projekttilpasset rådgivning og service på netop deres problem.

Vor kompetence skal til stadighed være i top og vi skal befinde os på et vidensniveau som opfylder vore samarbejdspartneres behov.

 

Organisatorisk skal alle implicerede have et grundlæggende kendskab til alle vore servicetilbud og være i stand til at yde en grundig assistance, på et let forståelig måde.

Vi skal, tilstadighed, bestræbe op på at være en virksomhed som kan tilbyde løsninger efter “fra vugge til grav” princippet på, stort set, alle typer problemer gennem egne erfaringer og i kraft af et solidt netværk af samarbejdspartnere og forene rådgivning med vognmandsforretning.

Vi skaber god miljøsamvittighed

Virksomheden skal være med til at sætte øget fokus på miljøet, og risici  for samme – og gennem værdier som troværdighed, engagement og kompetence kunne fungere som videnscenter og levere del- og færdigløsninger på alle typer arbejder, i en kvalitet som, uanset arbejdets størrelse, er i absolut top.

 

Det er visionen at kunne sikre at olie- og benzintankeoverholder gældende lovgivning og forhindre påvirkninger for miljøet fra samme.

Internt arbejder vi efter nogle miljømålsætninger som kan være med til at give et lille bidrag til den store sag for vores allesammen fælles miljø.

Skriv et svar