Tømning af tanke større end 5900 ltr.

[two_third]Når A.A. Service & Transport Danmark A/S tømmer beholdere med en kapacitet over 5900 ltr. er det for at opfylde lovbestemmelsen omkring “tømning for restindholdet” pga tankens længde og bundslammet konsistens, påtvunget at udføre dette ved en såkaldt indvendig manuel skrabning af tanken af renseinspektør i selve tanken.

Ifølge typegodkendelserne for alle tanke på 6000 ltr. og derover er disse udstyret med et mandedæksel/inspektionslem. Dette betyder at der skal skaffes adgang ved at grave ned til tanken såfremt den ligger nedgravet og derefter afmontere dækslet således renseinspektør har adgang for  skrabning og opsugning af bundslammet nede i selve tanken.

Proceduren består i at den eventuelle rene olie i tanken først suges op på separat rum på tankvognen. Herefter afmonteres bolte på mandedækslet med gnistfrit værktøj, hvorefter en renseinspektør, forsynet med egnet åndedrætsværn, og under konstant opsyn, går ned i selve tanken og skraber denne ren for bundslam og eventueltg aftørrer tanken med klude.

Metoden er ubetinget nødvendig for at kunne opfylde kravene i bekendtgørelse 1611 af 10/12 2015 §31 , idet en opsugning gennem påfyldnings-/eller pejlehul vil være ufuldstændig i forhold til at fjerne restindholdet pga tankens længde og bundslammets konsistens.

Ved tanke med et produktindhold af tyktflydende olieprodukter, som eksempelvis hydraulicolie, smøre- eller motorolie vil det ligeledes være påkrævet at tømme tanken ved en sådan, indvendig manuel skrabning, ligesom visse kommuner af hensyn til tilsynsregler omkring lovbestemmelsernes regler og deres fortolkning af betegnelsen tømt for restindhold håndhæver fortolkningen således at metoden tillige er nødvendig ved tanke mindre end 3000 ltr.

A.A. Service & Transport Danmark A/S udsteder kun tømningsattest på arbejdet, hvis der er udført en indvendig manuel skrabning og der gøres opmærksom på at en ufuldstændig tømning er i uoverensstemmelse med lovbestemmelserne og således vil medføre at tanken udgør en potentiel miljørisko pga restindholdets fortsatte tæring og korrosion i tankens indvendige stål.[/two_third]

[one_third_last][/one_third_last]

Skriv et svar