Sidste udkald for udskiftning af olietanke

Med energiaftalen fra marts 2012 blev det bestemt at det i 2016 ikke længere vil være tilladt at etablere olietanke hvis der er alternativ i form af fjernvarme eller naturgas.

Eftersom tankbekendtgørelsen samtidigt fastslår at nedgravede tanke, hvis alder ikke kendes skal sløjfes straks, og der desuden, ifølge vore erfaringer, indenfor området (siden 1978), er flere tusinde olietanke som står for udskiftning indenfor de næste par år er det højaktuelt at lave en plan for sin opvarmningsform.

De tanke som står foran udskiftning er, som udgangspunkt, tanke som er opstillet over jorden, fra perioden efter 1985 og nedgravede tanke efter 1975. Tanke før disse perioder er, som oftest allerede nu ulovlige og skal derfor sløjfes.

Konsekvensen for en ulovlig olietank kan være uoverskuelig idet en eventuel forurening ikke vil være dækket af forsikringen.

Start derfor din forberedelse med at kontrollere hvornår din tank skal tages ud af brug og se om du er en af de mange hvor det faktisk allerede skulle have været sket på vores hjemmeside og kontakt os derefter for nærmere rådgivning omkring netop DIN tank…..

Se mere her:

Nyttige link: Sløjfningsterminen for tanke: (§45 stk. 4 og §46 4)) / Energiaftalen fra 2012 (se side 2 femte afsnit)