Er hver fjerde olieanlæg ulovligt?

En nylig gennemført undersøgelse af Aarhus Kommmune Center For Miljø og Energi har påvist at 1 ud af 4 nye anlæg er etableret med en ulovlig rørføring.

Dermed udgør de potentielt en risiko i million-kroners-klassen for grundejeren som har ansvaret for at anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen.

Aarhus kommune laver nu aktivt en kampagne til de registrerede nye anlæg fra 2000 år fremefter så der kommer fokus på problemet og denne fejl kan udbedres. Fejlen skyldes sandsynligvis manglende kendskab til ravene hos installatøren, VVS manden og tankejeren om at rørføringen mellem tanken og oliefyret skal svare til udvidede krav til rustbeskyttelse som blev indført i tankbekendtgørelsen i 2000.

Som følge heraf er rørføringen i mange tilfælde ikke udskiftet – som ellers påkrævet og nødvendigt – og udgør derfor nu en særdeles alvorlig miljømæssig og økonomisk trussel for den enkelte grundejer og vores allesammen miljø.

Fra A.A. Service & Transport Danmark A/S`s side har vi været opmærksom på grundlaget ved gennemførte etableringer og disse anlæg skulle følgeligt være i overensstemmelse med kravene, men anbefaler naturligvis at forholdet kontrolleres og eventuelt udbedres.

Det kunne dog være ønskeligt hvis anledningen også blev brugt til at få sikkerhed for de øvrige krav som findes til tankene, herunder – på baggrund af vore erfaringer bl.a./især:

– om overjordiske tanke af plast er etableret på tæt belægning (ikke kun fliser),

– om brandregulativerne i forhold til opstillingsstedet er overholdt

Desuden tillader vi os at vurderer at forholdet er generelt for hele landet og derfor også en langt større trussel end som så samt at der udover den nævnte uvidenhed på området omkring olietanke gør sig langt værre forhold gældende omkring kravene for:

– sløjfningsterminer og tilstandsvurdering på tanke under 6000 ltr.

– krav om miljøkontrol af tanke på 6000 ltr. og derover

Vor hjemmeside har utallige eksempler på de mange problemstillinger omkring ulovlige olietanke – måske er dette et startskud til at der kommer ordentlig information, viden og kontrol af de mange trusler opg misforhold som der findes på området…..

Læs mere om sagen her, vedrørende de ulovlige olierør.