Stigning i antallet af dieseltanke med slam….

I det seneste stykke tid har vi oplevet flere tanke med traditionel dieselolie (uden bioolie indhold) hvor der har samlet sig bundslam med en væsentligt hyppigere frekvens end vi tidligere har oplevet.

Slammet er kendetegnet ved at være meget tyktflydende og med de samme egenskaber og karekteristika som vi tidligere har omtalt kan være et problem for biodiesel.

Spørgsmålet er derfor om oliebranchen og leverandørerne i hyppigere grad bør være opmærksom på at få skyllet leveringsslangerne rene før levering af traditionel dieselolie (Agro diesel) – hvis den sidste levering inden har været med biodiesel. 

Produktmæssigt burde det ikke være et problem at blande de to produkter, men noget tyder altså på at der kan være en problemstilling under opsejling og som ansvarlig samabejdspartner for hele branchen føler vi at have en pligt til at gøre opmærksom på risikoen og tendensen.