Kan biodiesel udvikle en ny form for dieselpest?

Efter introduktionen af obligatorisk biodiesel i sommeren 2011 har der nu måske vist sig at kunne være en hidtil “skjult” problemstilling ved produktet.

Toppen af isbjerget?

A.A. Service & Transport Danmark A/S har på det seneste konstateret 2 tilfælde af afvigelser, hvor der tilsyneladende har udviklet sig bundaflejring af bioandelen fra dieseltanke. Dette har konkret betydet at der har været behov for rensning og rengøring af beholderen blot 1½ – 2 år efter de seneste rengøringer/inspektioner istedet for de tidligere anbefalede 5 år.

Bundaflejringerne viser sig som en “fedtet” mørk substans i bunden af tanken som skaber driftsproblemer idet recepienten ikke kan anvende produktet som drivmiddel. Det er uvist hvorvidt problemet kan forårsage en øget korrosion og dermed være miljømæssigt en tikkende bombe eller om det eksempelvis skyldes enkeltstående fejl med overdosering på andelen af det biologisk fremstillede diesel.

Vi GØR noget for miljøet…

Men det er dog et faresignal som synes at være en undersøgelse værd for producenter, distributører og branchen generelt. I det lys bliver en seriøs aktør på området jo nødt til at gøre opmærksom på faren i forhold til om noget skal gøres…..?

Skriv et svar