Mulighederne for brugbar olie….

I kraft af vores patenterede system frasorterer vi brugbar olie i forbindelse med tømning, rensning og inspektion.

Som udgangspunkt er det naturligvis bedst hvis det fortsat skal bruges eksempelvis hvis din tank er renset eller du skifter til en ny olietank – i hvilke tilfælde vi fylder olien på den anviste tank.

Hvis du ikke længere skal bruge olie – eksempelvis ved overgang til anden opvarmningsform (fjernvarme, naturgas, etc.) tilbyder vi at modregne det i gebyret for opsugningen eller oplagre det gratis på lager for levering efter anvisning (levering faktureres dog)

Af administrative grunde er det desværre ikke længere muligt for os at kreditere 3. part da vi forretningsmæssigt har som princip at en opgave skal udlignes førend vi krediterer værdierne fra opgaven.

Dette skyldes at vi desværre har oplevet for mange tilfælde hvor vores ydelse ikke honoreres – når eks. tømningsattest eller kreditering af olie er sket og vi præciserer derfor at rapporter, attester og kreditering først sker efter rettidig betaling af vores ydelser. Hvis eksempelvis vi skal kreditere en tankejer for olie som vi har opsuget på bestilling fra et VVS firma – risikerer vi at kunden bliver “gidsel” såfremt betalingen ikke overholdes fra VVS firmaet. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt og i lyset af samme vil kreditering/olierefusion fremover følge faktureringen.  

Bemærk iøvrigt at vi anser det som naturligt at ydelse og kreditering af olie er to selvstændige punkter i en opgave. Alternativt kan det ikke kaldes fastprissystem da kunden med 50 ltr. brugbar olie vil slippe billigere end den med 1000 ltr. i tanken hvis arbejdet skulle betales med olien.

Vores kunder betaler et gebyr for det arbejde de får udført og hvis der er værdier som håndteres refunderes dette naturligvis – det synes vi er logisk!