Julen 2013

Med nedsat bemanding holder vi åbent 23/12 – 27/12 og 30/12 – der må forventes ventetider på såvel telefoner og udførsel.

A.A. Service & Transport Danmark A/S ønsker en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår, med en stor tak for det gode samarbejde til alle vores samabejdspartnere og kunder i 2013.    

Vi vil, blandt andet, huske året 2013 for:

– de stadigt flere, og større, projektarbejder med både smede-, entreprenør- og tankarbejde.

– et gennembrud for vort servicetilbud på at få udført forsikringsberettiget jordbundsundersøgelse i forbindelse med sløjfning af tanke,

– og, ikke mindst, vores OHSAS 18001/2007 certificering på arbejdsmiljø.

De forgangne 47 år indenfor branchen ville ikke have været muligt uden vores gode relationer og samarbejdspartnere, som vi igen i 2014 vil gøre vores yderste for at kunne servicere. Derfor vil vi bl.a. prioritere en kunde tilfredsheds undersøgelse fra vores hjemmeside og håber mange vil deltage på linket: http://aaservice.dk/vaer-med-til-at-gore-os-bedre/

Dette gør vi dels ved igen at være klar til det store antal lovpligtige miljøkontrol af store tanke og sløjfning af mindre tanke, dels ved introduktion af muligheden for adgang til åbent arkiv over vores store database fra udført arbejde og specialer indenfor branchen – herunder blandt andet mere end 27.000 registrerede tank tømning/rensninger fra 1994 frem til skrivende stund.

Med venlig hilsen

Per M. Andersen, Henning M. Andersen, Lars Jensen, Susanne Maaløe Ranthe, Poul Erik Andreasen, Jens Sørensen, Kalle Ludvigsen, Kim Rosenvinge, Morten Blohm, Jakob Andersen, Palle Gustafsson, Svend Carstensen, Jens Borg Andersen, Frederik Lai Andersen, Kåre Vernersen, Morten Binder Andersen