Du kan sove trygt….vi har styr på olietanken!

På baggrund af en telefonisk forespørgsel d.d. kan vi benytte lejligheden til at redegøre for proceduren med sikkerhed for sagerne når A.A. Service & Transport Danmark A/S er involveret.

Den pågældende sag drejer sig om en ejendomshandel hvor tanken oprindeligt er sløjfet i 1980èrne. Imidlertid er tanken ikke blevet afmeldt fra BBR ved den oprindelige sløjfning efter endt brug. Da denne fejl bliver konstateret midt i 2013 bliver udertegnede anmodet om at sikre alle forhold er iorden.

Jævnfør beskrivelserne for korrekt tømning for restindhold af tanke større end 2500 ltr. udførte A.A. Service & Transport Danmark A/S en “gentømning” der, som forventet, påviste at der stadigvæk var 155 ltr. restolie i tanken.  Tanken blev efterfølgende fyldt med ovntørret sand.

Henvendelsen idag gik på om en eventuel ny ejer nu burde lave eller kræve yderligere undersøgelser for at sikre at der ikke var forurenet efter tanken ikke var blevet tømt korrekt oprindeligt.

Svaret i den konkrete sag er nej.

Ifølge vores system forholder det sig nemlig således at vi i forbindelse med vores arbejde tænker på miljøet og vores dokumenteringsansvar til fremtidens brug.  Derfor ville anormaliteter som kraftig korrosion, huller eller gennemtæring på tanken også have været informeret til tankejeren med anvisning om at det er pligtigt at undersøge nærmere. Derudover vil det have fremgået i vore sagsdokumenter internt som afvigelsesrapport at kunden var informeret.

Ved en hurtig kontrol på sagen i vores arkiv kunne vi konstatere at der i det pågældende tilfælde ikke er noteret fejl eller mangler på tanken og den potentielle nye ejer bør derfor ikke frygte dette forhold i handlen.

A.A. Service & Transport Danmark A/S er glad for, måske, at kunne have bidraget til et forhåbentligt ukompliceret salg og ønsker alle parter held og lykke.

Selvom sagen således ikke medførte til ekstraarbejde for A.A. Service & Transport Danmark A/S er det et godt eksempel på at vores arbejde rækker udover afslutningen og vi håber selvfølgeligt at parterne med henvisning til sagsnummer 97848 vil deltage i vores fokus på feed back/tilfredshedsundersøgelse.