Når vinteren sætter ind!

Lidt bemærkninger omkring vores arbejde om vinteren.

Når frostgraderne for alvor sætter ind kan et stop på oliefyret for alvor have store konsekvenser og betydning.

I A.A. Service & Transport Danmark A/S anbefaler vi at olietanke renses hvert 5 år. Dette er ikke blot pga en sådan rensning vil minimere risikoen for korrosion betragteligt eller hensynet til miljøet iform af bedre forbrænding og dermed mindre udledning af CO2 fra oliefyret.

Rent praktisk giver en ren og renset olietank naturligvis ikke samme risiko for fyrstop og uregelmæssigheder på sårbare tidspunkter som vinterens rasen udgør.

I vinterperioden prioriteres rensninger af tanke naturligvis således vi giver størst mulige service for de nødlidte, men det skal bemærkes at tanke som er opstillet over jorden kan være placeret så uhensigtsmæssigt at såvel kondensvand og slam er frosset i bunden af tanken. Disse tanke kan naturligvis ikke renses så godt som ønskeligt, da en frossen isblok ikke kan suges op gennem slangen. Derfor kan der ikke ydes garanti på at vandet/slammet fjernes hvis temperaturen er under frostpunktet.

Desuden kan vintervejret betyde uregelmæssigheder for leveringstidspunkterne i kraft af at rørene på vore patenterede tanke nedkøles så kraftigt under kørsel på vejene at slam/vand som opsuges fra tankene fryser til i systemet, således ellers projekteret arbejde ikke kan gennemføres,

Vi anbefaler at udsatte overjordiske tanke beskyttes mod vintervejret, hvilket også er hensigtsmæssigt i forhold til risikoen for udvendig korrison. Hvis det ikke er muligt at lave eksempelvis skur omkring beholderen eller anden afskærmning anbefaler vi at pakke tanken ind i vinter-/isoleringsmåtter og selvfølgeligt at forebygge driftproblemer ved rensning af tanken før problemerne opstår.