Ventetider….

I A.A. Service & Transport Danmark A/S bestræber vi os naturligvis på at udføre opgaverne så hurtigt som muligt.

Imidlertid beder vi vore kunder om forståelse for at vi udfører arbejdet efter enhedspriser således at udgifterne kan holdes nede for den enkelte opgave. Prisgrundlaget baserer sig derfor til udførsel ved lejlighed med koordinering af A.A. Service & Transport Danmark A/S

Ventetiden skyldes også at vi naturligvis er underlagt vejtransport-/sikkerhedsreglerne om køre-/hviletid for lastvognschauffører som ofte kan have betydning for ændrede tidspunkter samt hvorvidt alle opgaverne kan udføres på en planlagt tur og er dermed desværre en del af “bagsiden af medaljen” for at få udført arbejdet med et rigtige udstyr.

Som markedets eneste udbyder af ydelserne på landsplan betyder det samlet at der kan opleves ventetid for udførelsen af visse ordrer. Dette er naturligvis især gældende for udkantsområder i forhold til vores, ellers strategisk placerede, afdelinger ved Århus og Jyderup.

Som noget nyt introducerer vi i foråret 2014 et princip om “prioritetstillæg” hvorledes at  den enkelte kunde, mod et mergebyr, kan få fremskudt udførelsestidspunktet.

Kontakt kontoret for nærmere information om mulighederne i netop DIN sag.