Nyt økonomisystem

Med henblik på at rationalisere og lette forretningsgangen skifter A.A. Service & Transport Danmark A/S til nyt regnskabssystem pr. 1/2 2014.

Med det nye system forventes det at processen fra det enkelte arbejdets udførelse til slutdokumentation og bilagshåndtering bliver betragteligt lettere idet vi i større grad overgår til elektronisk rapportering.

Dette er også en del af vores strategiplan om at ville mindske miljøpåvirkningen på trods af de stadigt stigende krav og behov for fyldestgørende domkumentation.

I skrivende stund undersøges stadig mulighederne for implementering af de eksempelvis mere end 27.000 registrerede tømninger/inspektioner af tanke fra det tidligere arkiv system til det nye økonomisystem.

Vi vil bestræbe op til det yderste på at gøre overgangen så gnidningsfri som muligt for vores kunder, men håber på forståelse i tilfæølde af mindre forsinkelser i forbindelse med overgangen.