Nyt materiel

Ny rendegraver

Foranlediget af et stadigt stigende behov for tungtkørende materiel og graveudstyr hos vore samarbejdspartnere, og i forbindelse med entreprenørarbejde har A.A. Service & Transport Danmark A/S indkøbt 1 stk. fabriksny New Holland rendegraver til brug i entreprenørafdelingen. Således er vi herefter endnu mere gearet til at tilbyde totalløsninger indenfor vore kompetencer.
Lige nu er der introduktionsrabat for arbejde udført med rendegraveren – kontakt kontoret på telefon: 86220733,  59278840 eller via e-mail: hma@aaservice.dk for mere information.

Skriv et svar