Endnu en sørgelig historie om en ulovlig olietank…

I forhold til denne ulyksalige sag i Greve hvor en ulovlig tank har medført en forurening, tillader vi os også at stille spørgsmål ved om tanken er blevet tømt i forbindelse med sløjfningen.
I alt for mange tilfælde ser vi desværre at personerne som har været involveret i arbejdet ikke har været ordentligt opdateret på lovgivningen for samme og derfor udført et ufuldstændigt arbejde. Grund-/tankejeren sidder med “aben” og efterfølgende regning da det er deres ansvar i henhold til miljøbeskyttelseslovens §21a og området skriger derfor nærmest efter en autorisationsordning eller lignende for sløjfning af tanke, som dels kan sikre grundejeren at arbejdet er sket i overensstemmelse med lovreglerne og dels at det er kompetente virksomheder som er opdateret med loven og som har det rette udstyr til arbejdet……
Artiklen om olieforureningen som ingen vil erkende og de nuværende grundejere hænger på kan læses ved at klikke på dette link: http://www.e-pages.dk/sydkystenweekend/64/6

Skriv et svar