Dårlig rådgivning i ejendomshandel!

Fra nærmeste hold har vi i den seneste tid været vidne til et eksempel af usædvanlig mangelfuld rådgivning fra et unavngivent ejendomsmæglerfirma.

At have hjertet og hjernen med

Sagen drejer sig, kort fortalt, om en ældre dame som efter at være blevet enke ser sig nødsaget til at flytte fra den ejendom hende og ægtemanden tidligere havde boet sammen i. Mest af økonomiske årsager vælger hun at sælge ejendommen uden brug af advokatbistand idet “ejendomsmægleren jo kan spare hende for denne udgift ved at stå for handlen”

Der indgås aftale om “solgt eller gratis” med ejendomsmæglerfirmaet på favorable 3 måneders vilkår og husejeren begynder derfor at forberede sig til det nye kapitel i hendes liv…….

Vent på det rigtige tidspunkt…

Den rigtige køber lader dog vente på sig så da der så dukker en potentiel køber op blot to dage før ejendomsmæglerens “deadline” på de føromtalte 3 måneder – overtales kvinden til at skrive under på at ville sørge for det praktiske, herunder økonomiske forpligtigelser med hensyn til den eksisterende olietank med formuleringen: “(y) – det er i 11. time”.

Det er på dette tidspunkt at A.A. Service & Transport Danmark A/S kommer ind i billedet. Husejeren kontakter nemlig virksomheden for udførelsen af tømningen og sløjfningen. Tidligt i bestillingsprocessen står det dog klart at den eksisterende tank er fuldstændig lovlig og at der endnu ikke er lovmæssigt krav om at skulle sløjfe tanken.

Den nye ejer ønsker blot ikke at anvende olie som opvarmningskilde til ejendommen og derfor bliver han med ejendomsmæglerens aftale om at kvinden skal påtage alle forpligtigelserne for sløjfningen reelt begunstiget med en ekstra rabat udover det som der allerede var blevet aftalt for ejendomshandlen i salget.

Som mange andre bliver kvinden overrasket over de regler som er for korrekt sløjfning af olietanke og deraf følgende omkostninger så da hun vælger at få foretaget en helt korrekt sløjfning medfører det omkostninger som hun på ingen måde havde kalkuleret med og en bitter afslutning på en ellers god tid i den ejendom som hun egentligt allerhelst havde været blevet i.

Et spørgsmål om integritet og at tage ansvar

A.A. Service & Transport Danmark A/S har nu udført tømningen for kvinden og afsluttet sagsbehandlingen. Når vi alligevel føler behov for at nævne forholdet skyldes det at historien er endnu et eksempel på de ulykkelige omstændigheder som tankejere kan ende i hvis/når man ikke kender reglerne omkring sløjfning af tanke. Således er der 4 moraler som er værd at påpege fra vores plads på sidelinjen:

1. Hvis man antager at den pågældende ejendomsmægleren ikke er så udspekuleret at rådgivningen er sket udelukkende ud fra et ønske om økonomisk vinding – og dermed uden medmenneskelig integritet – må man formode at det skyldes manglende viden på området. Hvis denne viden erhverves, vil det, alt andet lige, være lettere at agere som mægler mellem køber og sælger en anden gang. Uanset om forholdet skyldes ærgerrighed for at sælge boligen og opnå indtjeningen eller uvidenhed på området må man håbe og formode at viden og ærlighed betaler sig i det lange løb. 

2. Havde kvinden blot vidst der ikke var krav om at tanken skulle sløjfes, eller kontaktet en virksomhed som A.A. Service & Transport Danmark A/S før hun skrev under ville hun muligvis havde været bedre stillet i forhandlingssituationen.   

3. På trods af utallige, mere eller mindre opfindsomme ideer til hvordan hun kunne tømme tanken. Heraf de sædvanlige fra omgangskredsen om hvordan de har fået det gjort (og hvor tankene faktuelt ikke er blevet tømt for restindholdet og dermed på sigt vil medføre en olieforurening) valgte kvinden at få arbejdet udført på den rigtige måde med en total tømning og korrekt afblænding. Det er dog skræmmende, endnu engang at få bekræftet hvordan dårlig rådgivning florerer indenfor området – vel og mærke også  hos personer som arbejder indenfor området – herunder oliefyrsmontører og andre “professionelle”. Heldigvis valgte kvinden at bevare sin integritet og miljøsamvittighed i forhold til at lave arbejdet halvt og håbe på at de nye ejere på et tidspunkt ville ende med regningen for en oprydninge efter en forurening.

4. Moral og medmenneskelighed har svære vilkår i disse tider. Når den nye ejer påstår at vi som virksomhed har “en god ven ved kommunen” og helt åbenlyst er mistroisk overfor vores dokumenterede redegørelser ifølge loven (§31) kan det godt føles som om at vi ikke er kommet meget længere end da vi begyndte at tømme olietanke i 1978. Selvom vi fortsat er dedikeret til at skaffe oplysning på området er det en kendsgerning at alt for mange har stadig en forkert holdning i stil med at “det betyder ikke noget”. Men når de tudsindvis af olietanke som: kun er suget for en del af olien, suget med en alt for lille sugekraft, sløjfet ved at hælde vand eller lidt sand i tankene eller slet ikke hverken suget eller afblændet begynder at blive utætte – så vil det være klart at det netop betyder noget. 

Gør noget for miljøet

Hvis/når den store regning for olieforureninger skal betales engang i fremtiden – måske af kommende generationer, vil mange ikke kunne betale. Få vil nemlig være med til at dække udgifterne når skaden er sket på grund af uvidenhed.

Moralen må derfor endnu engang være at hvis alle agerer med omtanke nu. Hvis såvel nuværende som kommende tankejere samt ikke mindst ejendomsmæglere og professionelle indenfor området, sørger for at blive opdateret på hvad som er rigtigt og forkert med olietankene og fokuserer på dem som rent faktisk indebærer en risiko, så kan vi måske undgå at komme i en situation hvor de forkerte ender med at betale for regningen – sådan som det var tilfældet i den omtalte sag hvor det der skulle have været en smuk afslutning istedet blev en grim start.

Kvinden fra sagen har givet tilladelse til dette indlæg men ønsker ikke at den pågældende ejendomsmægler, eget eller købers navn nævnes. Det skal bemærkes at sagen omkring olietanken ikke er den eneste problemstilling i handlen samt at undertegnede kun har historien fra den ene part. Informationerne er erhvervet i arbejdsprocessen med rådgivning og udførelse af det pågældende arbejde.