Så skete det igen….

Ifølge Ekstra Bladet 15/11 2010 er endnu en boligejer kommet i klemme pga en forurening efter en utæt olietank. Kort fortalt drejer det sig om at tidligere ejer af en grund i Terndrup ved retten er dømt til at betale for en oprensning af sin ejendom. Inklusiv sagsomkostninger koster det den tidligere ejer 700.000,- kr. hvilket svarer til mere end det beløb han fik for salget af grunden.
Der er en smule usikkerhed hvorvidt forureningen skyldes at olietanken var utilstrækkeligt tømt eller om det er sket i forbindelse med opgravningen, men under alle omstændigheder kan det være endnu et eksempel på at det er vigtigt at opfylde lovens krav og desuden være opmærksom på at tanken skal være helt tømt FØR den eventuelt opgraves.
I bagklogskabens ulidelige klare lys, er det paradoksalt at grundejeren kunne have fået udført arbejdet oprindeligt til en udgift svarende til promiller i forhold til den nuværende omkostning.

“De steder, hvor samfundet, virksomhederne eller den enkelte borger udviser ansvarlighed ved at sætte særligt fokus på et miljøproblem, bærer indsatsen frugt”.

           ”Ansvarlighed og handling giver resultater. Det er den vigtigste lære af Miljøtilstandsrapport 2005″

 Citat : Connie Hedegård (miljøminister) fra ”Miljøtilstandsrapport 2005”

Artiklen kan læses ved at klikke her!
Se også tidligere artikel omkring “miljøoliebomberne” ved at klikke her!

Skriv et svar