Øvrige råd

[two_third] Få din tank kontrolleret!

Lad A.A. Service & Transport Danmark A/S gennemgå tank og rørsystem.
Få bl.a. undersøgt, om du er sikret mod overfyldning af tanken – og om
installationerne er korrekt udført. Kontroller også, om alle returrør er sløjfet,
da der ifølge loven skal være en enstrenget sugeledning mellem tank og oliefyr.

Rensning af tank

Få din tank renset ca. hvert 5. år
Tyktflydende olieslam blandet med vand er meget aggressivt over for tankens stål.Tankens levetid øges derfor betragteligt, når du får tanken renset. Rensningen forbedrer også fyrets brændselsøkonomi – og samtidig mindsker man udledningen af CO2, når slammet fjernes fra tanken. (læs mere på denne side under linket “tankrensning“)
Næsten alle tanke på 6000 ltr. og derover skal ifølge loven renses og inspiceres min. hver 10 år. (læs mere på denne side under linket “miljøkontrol“)

Kontroller påfyldnings- og udluftningstilslutningerne
Sørg for, at der ikke står vand op omkring disse. Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S for information om bundsugning af tanke hvis der er problemer.

Sørg for, at der er hætte på din udluftningsstuds
Vand i tanken giver ikke blot driftproblemer, men skaber også grobund for en bakteriel
proces med slam og øget korrosion af tankens indvendige stål

Husk at tømme tanken ved endt brug
Uanset om din tank ellers ville have været lovlig i forhold til alderen er det et krav at den skal tømmes for restindholdet når den tages ud af brug, idet den ellers er ulovlig.

Hvis du er i tvivl er du altid velkommen til at kontakte os på telefon :[/two_third]

Skriv et svar