Opgravning af tanken?

[two_third]Hvorfor grave tanken op ????
Det vil altid være mest hensigtsmæssigt at grave tanken op idet der i såfald aldrig vil kunne opstå tvivl omkring hvorvidt den er tømt fyldestgørende og opfylder loven og lignende.
Ved en opgravning gennem A.A. Service & Transport Danmark A/S har du tillige mulighed for at få undersøgt hvorvidt tanken har forurenet og få dokumentation for samme.
Sådan dokumentation for ren jord på ejendommen vil altid være et godt kort ved ejendomshandel og i et miljøperspektiv.

Desuden risikerer du hvis tanken er ulovlig pga manglende tømning for restindholdet eller manglende afblænding at være forpligtiget til at dokumentere for hvorvidt forurening har fundet sted – i disse tilfælde vil det i praksis næsten altid være nødvendigt med en opgravning.

Før opgravningen
Under alle omstændigheder siger tankbekendtgørelsen, at din tank skal tømmes for restindhold, før du må grave den op. Desuden kræver de fleste produkthandlere at se en tømningsattest, når du indleverer tanken til destruktion. En tømningsattest er din dokumentation for at tanken er tømt for restindholdet som sikrer produkthandleren mod at forurene med et eventuel olieindhold fra tanken ved ophugningen.

Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S, hvis du skal bruge en tømningsattest og mener at vi har tømt din olietank så ser vi efter i vort arkiv helt tilbage til 1994.[/two_third]

[one_third_last][/one_third_last]

Skriv et svar