On line indrapportering af arbejde

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Adresse

  Løbenummer (skal udfyldes)

  Køretøjsenhed

  Km.

  Materialeforbrug
  JANEJ

  Tidsforbrug - eksklusiv kørsel (obligatorisk ved hastesager og direkte kørsel

  Opsuget brugbar produkt (skriv "0" hvis intet)

  Lager for eventuelt opsuget produkt


  Opsuget miljøfarligt affald/slam (skriv "0" hvis intet)

  Afvigelser under arbejdet
  NEJJA - http://aaservice.dk/afvigelsesindberetning/

  Andre implicerede fra A.A. Service & Transport Danmark A/S

  Rapporter/Attester

  Er DSI seddel og eventuel rapport udfyldt med alle oplysningerne ovenfor (skriv i bemærkning hvis ikke)
  JANEJ - husk/se bemærkning

  Eventuelle bemærkninger

  Fil upload

  HUSK OGSÅ DAGSEDDEL FOR SAMLET ARBEJDE!