On line dagseddel

Samlet dagseddel for udført arbejde

  Dit navn (skal udfyldes)

  Dato (skal udfyldes)

  Fravær

  Møde- og sluttid (skal udfyldes)

  Tillæg (skal udfyldes)
  IngenTanktimerTest udskillere/TankeOvernatning

  Kørsel for fremmed vognmænd

  Løbenummer, eventuel håndteret brugbar produkt og miljøfarligt affald

  Afvigelser (skal udfyldes)
  NejJa - ikke rapporteretJa - Rapporteret

  Bemærkninger

  Er arbejdet indrapporteret elektronisk på http://aaservice.dk/on-line-indrapportering-af-arbejde/
  JANEJ

  Husk også at indberette de enkelte sager individuelt!