Ny ADR godkendt anhænger

A.A. Service & Transport Danmark A/S har nu taget vores færdigbyggede ADR godkendte anhænger i brug. Med anhængeren er kapacitetsmuligheden på 1 stk. trækkende enhed nu oppe på op til 40.000 ltr. olie, benzin eller kemikalier.
Udover at give store muligheder i forbindelse med sammenblandinger af produkter for olieselskaber o.l., håndtering af endnu flere fortskellige produkter i den samme arbejdsgang giver anlægget også åbenlys mulighed for opmagasinering af meget store mængder i forbindelse med inspektioner m.m.
På anhængeren er monteret integreret måleudstyr for justeret måling af håndteret kvantum samt sugesystem for oppumpning af produkterne. Dermed er fleksibiliteten i stil med virksomhedens øvrige anlæg sikret på bedst mulige måde, til gavn for rentabiliteten på opgaven og dermed såvel virksomheden selv som vore samarbejdspartnere.

Skriv et svar