Bundsugning af tanke for vand

[two_third]Vandet skal væk

Behøver jeg fjerne vandet?
Det har tanken bedst af. Er der kommet vand ned i den, bør du fjerne det hurtigst muligt. Vand blandet med slam tærer hårdt på indersiden af tankens stål.

Du risikerer også, at oliefyret stopper, hvis vandet i tanken får lov at hobe sig op.

Hvorfor er der vand i min tank?
Vandet kan fx være overfladevand, der er løbet ned i din tank gennem en utæt pakning ved pejledækslet. Der kan også dannes kondensvand i tanken.Vand i tanken behøver altså ikke at betyde at din tank er utæt og jorden forurenet så kontroller først alle tilslutninger og og dæksler.

Kan jeg få vandet op uden at tømme tanken helt?
Ja. A.A. Service & Transport hjælper dig med at lave en bundsugning af tanken. Vi skiftevis pejler (dvs. måler væskehøjden) og suger tanken for vand – indtil der kun er olie tilbage.

Hvornår bør jeg i stedet rense tanken?
Hvis der allerede er slam i din tank, anbefaler vi en tankrensning. Klik på et af nedenstående links og læs mere om rensning af tanken.[/two_third]
[one_third]


[/one_third]

Skriv et svar