A.A. Service…. ændrer navn !

A.A. Service & Transport sammenlægger de to afdelinger til et samlet selskab i koncernen således at navnet i fremtiden hedder A.A. Service & Transport Danmark A/S
Ændringen sker dels for at imødekommen en stigende interesse for vore produkter og serviceydelser hos vore nordiske broderlande og eventuel fremtidig indsats på disse områder samt som et led i vor stadige bestræbelse på rationalisering og samkoordinering af vore kompetencer og specialer til glæde for samarbejdspartnere og leverandører.
Med ændringen er virksomheden så vidt vides den eneste landsdækkende virksomhed indenfor vore områder……

Skriv et svar