Opgravning & destruktion af tanke

Speciale i totalkoncept ved opgravning og destruktion af tanke med eventuel miljørapport !

 • Først tømmes tanken for restindholdet…
 • Herefter graves tanken op, transporteres bort og destrueres…
 • Dernæst udtages jordprøver fra jorden omkring og i udgravningen…
 • Området reetableres…
 • Jordprøverne analyseres og der udfærdiges eventuel miljønotat på arbejdet…!

Miljønotatet kan bruges overfor tilsynsmyndigheder, i ejendomspapirer, ved hushandel, overfor3. mand og lignende som dokumentation for forureningsfrit område i og omkring tanken.
Fordi en god samvittighed også kan være en stærk trumf !!!!!

Opgravning og destruktion af forurenet jord…

 • Udtagning og anlyse af jord og vandprøver
 • Udlejning af transportable anlæg til seperation af forurenet vand
 • Frigravning og transport af forurenet jord
 • Godkendt jordhotel til deponi af mindre mængder forurenet jord for lavere transportpris
 • Reetablering efter forurening
 • Udlejning af materiel med og uden fører
 • Miljørapport og/eller notat
 • Rådgivning og konsulentbistand overfor tilsynsmyndighed og eventuel forsikringsselskab

For alle parters skyld !!!!!

[/two_third]

Skriv et svar