Ny bekendtgørelse

Bekendtgørelsen vedr. installation, drift og vedligeholdelse af olie-/benzintanke er ændret med redaktionelle reglebeskrivelser for bla. inspektionsdispensationer med fuelolietanke, forlængelse af sløjfningsterminen for visse villatanke o.l.
Ændringerne er trådt i kraft pr. 1/7 2008 og lovgrundlaget hedder således nu
“Bekendtgørelse 724 af 1/7 2008”
Ændringerne og henvisningerne skulle være gennemført på vore hjemmesider, ligesom attester for tømninger, inspektioner og lignende som virksomheden udfører er rettet.

Skriv et svar